FORMULAR PëR SYLLABUS Të LëNDëS “KONTABILITETI I ...

Formular për SYLLABUS të Lëndës “Kontabiliteti i ... | Download

kontabiliteti menaxherial - Përshkrimi i lëndës Kontabiliteti menaxherial 2 është lënda e dytë në listën e lëndëve që ofrohen nga fusha e kontabilitetit që i dedikohet shfrytëzuesve të brendshëm të kompanisë. Kjo lëndë është për studentët e studimeve master. Lënda është e orientuar në njohjen tuaj me raportet e by

 • File Name: kontabiliteti-i-menaxhmentit-2aspx.pdf
 • Published:
 • Source: ekonomiku.uni-pr.edu
 • File Type: pdf
 • File Size: 470 KB

Related Documents from Formular për SYLLABUS të Lëndës “Kontabiliteti i ...:

 • 2015</B> SYLLABUS - CAMBRIDGE INTERNATIONAL

  2015 Syllabus - Cambridge International

  For examination in June and November 2015 ... Changes to syllabus for 2015 . Cambridge International AS and A Level Mathematics 9709. Cambridge syllabuses, past question papers and examiner reports to cover the last . You can also go to our public website at www.cie.org.uk/alevel to download current and .. Reading & Download »

 • CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS CAMBRIDGE ORDINARY LEVEL

  Cambridge International Examinations Cambridge Ordinary Level

  © UCLES 2015 [Turn over *5763387061* MATHEMATICS (SYLLABUS D) 4024/11 Paper 1 May/June 2015 ... If working is needed for any question it must be shown in the space .. Reading & Download »

 • GRADE 10 & 11 (NEW SYLLABUS - E-THAKSALAWA

  Grade 10 & 11 (new Syllabus - E-thaksalawa

  Grade 10 & 11 (New Syllabus) ... The short one, he's lucky, he's getting on a scooter, but the tall one,.. Reading & Download »