KONTABILITETI I MENAXHMENTIT - KOLEGJIGLOBUS.COM

KONTABILITETI I MENAXHMENTIT - kolegjiglobus.com | Download

kontabiliteti menaxherial - Menaxherial duhet të merren parasysh në dritën e dhënies së efekteve në vendimet dalëse, për t’u kuptuar kontabiliteti menaxherial, është e domosdoshme të kuptohet procesi i by

 • File Name: 02-ligjerata.pdf
 • Published:
 • Source: www.kolegjiglobus.com
 • File Type: pdf
 • File Size: 1,255 KB

Related Documents from KONTABILITETI I MENAXHMENTIT - kolegjiglobus.com:

 • KONTABILITETI I MENAXHMENTIT - KOLEGJIGLOBUS.COM

  Kontabiliteti I Menaxhmentit - Kolegjiglobus.com

  menaxherial duhet të merren parasysh në dritën e dhënies së efekteve në vendimet dalëse, për t’u kuptuar kontabiliteti menaxherial, është e domosdoshme të kuptohet procesi i. Reading & Download »

 • FORMULAR PëR SYLLABUS Të LëNDëS “KONTABILITETI I ...

  Formular Për Syllabus Të Lëndës “kontabiliteti I ...

  Përshkrimi i lëndës Kontabiliteti menaxherial 2 është lënda e dytë në listën e lëndëve që ofrohen nga fusha e kontabilitetit që i dedikohet shfrytëzuesve të brendshëm të kompanisë. Kjo lëndë është për studentët e studimeve master. Lënda është e orientuar në njohjen tuaj me raportet e. Reading & Download »

 • KONTABILITETI MENAXHERIAL - UNHZ.WEEBLY.COM

  Kontabiliteti Menaxherial - Unhz.weebly.com

  Vendimet mbi ofertat e veçanta të shitjes dhe influenca e faktorëve kufizues 2 Vendimet që duhet të ndërmarrin menaxherët janë të shumëllojshme, si të tilla nuk mund të jepet një model i. Reading & Download »