SYLLABUSI I LëNDES: KONTABILITETI MENAXHERIAL

Syllabusi i lëndes: Kontabiliteti Menaxherial | Download

kontabiliteti menaxherial - Kontabiliteti i menaxhmentit është lënda e dytë në listën e lëndëve që ofrohen nga fusha e kontabilitetit që i dedikohet shfrytëzuesve të brendshëm të kompanisë. by

 • File Name: syllabusi-kontabiliteti-menaxherial-kf.pdf
 • Published:
 • Source: unhz.weebly.com
 • File Type: pdf
 • File Size: 352 KB

Related Documents from Syllabusi i lëndes: Kontabiliteti Menaxherial:

 • SYLLABUSI I LëNDES: KONTABILITETI MENAXHERIAL

  Syllabusi I Lëndes: Kontabiliteti Menaxherial

  Kontabiliteti i menaxhmentit është lënda e dytë në listën e lëndëve që ofrohen nga fusha e kontabilitetit që i dedikohet shfrytëzuesve të brendshëm të kompanisë.. Reading & Download »

 • KONTABILITETI I MENAXHMENTIT - KOLEGJIGLOBUS.COM

  Kontabiliteti I Menaxhmentit - Kolegjiglobus.com

  menaxherial duhet të merren parasysh në dritën e dhënies së efekteve në vendimet dalëse, për t’u kuptuar kontabiliteti menaxherial, është e domosdoshme të kuptohet procesi i. Reading & Download »

 • KONTABILITETI MENAXHERIAL - UNHZ.WEEBLY.COM

  Kontabiliteti Menaxherial - Unhz.weebly.com

  Vendimet mbi ofertat e veçanta të shitjes dhe influenca e faktorëve kufizues 2 Vendimet që duhet të ndërmarrin menaxherët janë të shumëllojshme, si të tilla nuk mund të jepet një model i. Reading & Download »